SØK

Søkefunksjonen støtter såkalte "wild cards". Du kan bruke * eller ? der du er usikker
på skrivemåten, feks: "*sjøen" eller "H?røy"