FIRMAINFORMASJON

FIRMANAVN

TOFT arkitekter as

BELIGGENHET

Fridtjof Nansens gate 2c, Mo i Rana. Midt i sentrum av byen.

ETABLERT

Firmaet ble etablert på Mo i 1964 under navnet Arkitekt MNAL Nils Toft. Dagens firma er en fortsettelse av dette, og firmaet ble i 1998 overtatt av sivilarkitekt Erik Toft.

EIERFORHOLD

Firmaet er et aksjeselskap fra 1985. Aksjemajoriteten innehas av Toft Design ved sivilarkitekt Erik Toft.

DAGLIG LEDER

Sivilarkitekt Erik Toft

REGISTRERINGSNR. MVA

937 185 138 mva.

ARBEIDSOMRÅDE

VIRKSOMHET

Firmaets fagområde er alle typer arkitekttjenester, fra reguleringsplaner til byggprosjektering, interiører og utomhusplanlegging.

GEOGRAFISK UTSTREKNING

Firmaet har hovedsaklig hatt prosjekter i Nord-Norge.

SENTRAL GODKJENNING

Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3. Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3.

MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER

Firmaet er medlem av Arkitektbedriftene. Sivilarkitekt Erik Toft er medlem i Norske arkitekters Landsforbund - NAL.